Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες του σ/κ 27-28  Μαίου.