Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες του σ/κ 11-12 Ιανουαρίου

Δείτε στο ΄΄Πρόγραμμα Αγωνιστικής΄΄ το πρόγραμμα για το σ/κ 18-19 Ιανουαρίου.

 

Μετά το τέλος του 1ου γύρου (ανάλογα με τον όμιλο-αριθμό ομάδων) η διαμόρφωση των ομίλων θα γίνει ως εξής:

Κ-18 : 1ος,2ος & Δ.Π:  2 γύροι.

Κ-16 :  1ος, 2ος όμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 1ος  νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2ος νέος όμιλος). 3ος όμιλος: 2 νέοι όμιλοι των 8 ομάδων ανάλογα με τη  κατάταξη στον 1ο γύρος.  4ος,5ος όμιλος: 2 γύροι.

Κ-14 : 1ος,2οςόμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 1ος  νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2ος νέος όμιλος).  3ος, 4οςόμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 3ος νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 4ος νέος όμιλος). 5ος όμιλος: 2 νέοι όμιλοι των 7 ομάδων ανάλογα με τη  κατάταξη στον 1ο γύρος. 6ος όμιλος: 2 γύροι. 1ος,2 ος,3ος  Κιβωτός: 2 γύροι.

Κ-12 : 1ος,2ος Β.Π: 2 γύροι. 1ος,2ος Ευ Αγωνίζεσθαι: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι από τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 1ος νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2ος νέος όμιλος). 3ος Ευ Αγωνίζεσθαι: 2 γύροι. 4ος Ευ Αγωνίζεσθαι: 2 νέοι όμιλοι των 8 ομάδων ανάλογα με τη  κατάταξη στον 1ο γύρος.  1οςΔ.Π: 2 γύροι. 2ος, 3ος Δ.Π : 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 2ος  νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 3ος νέος όμιλος). 1ος,2ος Κιβωτός: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 1ος νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2ος νέος όμιλος). 3ος, 4ος Κιβωτός2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 3ος νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 4ος νέος όμιλος).       

Κ-10 : 1Α,1Β όμιλος: 2 γύροι. 2Α, 2Β όμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 2Α όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2Β όμιλο ο 2Α  νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2Β νέος όμιλος). 3Α, 3Β όμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 3Α όμιλο και 6 πρώτοι απο το 3Β όμιλο ο 3Α νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 3Β νέος όμιλος).   4Α, 4Β, 4Γ όμιλος: 3 νέοι όμιλοι (4 πρώτοι απο τον 4Α όμιλο, 4 πρώτοι απο τον 4Β όμιλο  και 4 πρώτοι απο το 4Γ όμιλο ο 4Α νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2 νέοι όμιλοι 4Β, 4Γ θα σχηματιστούν από τις υπόλοιπες 4δες ). Δ.Π, Ευ Αγωνίζεσθαι Δ.Π : 2 γύροι

Κ-8 : 1ος,2οςόμιλος: 2 νέοι όμιλοι (6 πρώτοι απο τον 1ο όμιλο και 6 πρώτοι απο το 2ο όμιλο ο 1ος  νέος όμιλος και οι υπόλοιποι ο 2ος νέος όμιλος).  ). 3ος όμιλος2 νέοι όμιλοι των 8 ομάδων ανάλογα με τη  κατάταξη στον 1ο γύρος.  4ος όμιλος: 2 γύροι.

 

Παρακαλούνται οι ομάδες να έχουν πάντα μαζί τους, για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά, τα πιστοποιητικά και τις κάρτες υγείας των αθλητών τους.