Δείτε αριστερά στο link ''τα αποτελέσματα της 3ης ημέρας (13.00) του Star Cup 2018.