Αναφορά Αγώνα: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | 12-13/5 | 2ος ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΣ ΝΕΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εν Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ
6 1

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h