Αναφορά Αγώνα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 - ΚΗΦΙΣΙΑ 1 | 10-11/3 | 2ος ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΣ ΝΕΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 εν ΚΗΦΙΣΙΑ 1
3 1

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h