Αναφορά Αγώνα: ΟΜΑΔΑ 1 - Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ | 16-17/12 | 1ος ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1 εν Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ
0 3

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h