Αναφορά Αγώνα: ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10-11/2 | 1ος ΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΟΙ ΝΕΟΣ

ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ εν ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
3 0

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h