Αναφορά Αγώνα: ΠΑΤΗΣΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10-11/3 | 2Α ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΒΟΙ

ΠΑΤΗΣΙΑ εν ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6 3

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h