Αναφορά Αγώνα: Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ - Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ | 16-17/12 | 1ος ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΒΟΙ

Α.Σ.Κ ΝΤΕΡΗ εν Α.Ε ΓΕΡΑΚΑ
3 0

Περισσότερες πληροφορίες

Ημερομηνία Αγώνα: μμ.μη.ετ
Ώρα Αγώνα: 20:00 h